Governance by Meaning | Kijkje in de Keuken van toezicht bij Omring

De Raad van Toezicht en het Bestuur van Omring bieden deze middag een kijkje in de keuken van "Bestuur & Toezicht" bij deze zorginstelling in de regio West-Friesland/Kop van Holland. Op deze middag krijgen we inzicht in de visie op toezicht en de praktijk.

Omring richt zich op mensen die zorg nodig hebben op kwetsbare momenten. Altijd vanuit de visie dat ieder mens een individu is en zelf zijn of haar eigen leven wil inrichten. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen biedt Omring thuiszorg en diverse vormen van gespecialiseerde verpleging en behandeling. Voor wonen in een beschermde omgeving met intensieve zorg en begeleiding beschikt Omring over verschillende woonlocaties. 

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de corporatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van de corporatie en uitgewerkt in het ondernemingsplan. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden, primair de (toekomstige) bewoners en de gemeente. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen is wezenlijk. Doelstelling van het interne toezicht is derhalve om de corporatie op de gekozen maatschappelijke koers te houden en te zorgen dat wordt geacteerd binnen de grenzen van normen van het externe toezicht van de overheid. De RvC staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Bij het toezicht is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting leidend en worden de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties 2015 onderschreven en toegepast.

Klik hier om je profiel aan te maken en je meteen in te schrijven voor dit evenement.

WeShareTalent is een community voor medewerkers van organisaties. Vul onderstaande velden in. Wij zorgen ervoor dat je snel toegang krijgt!

Account-informatie
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit platform zullen naar dit adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als u nieuws of herinneringen via e-mail wilt ontvangen.
Geef in beide velden een wachtwoord voor het nieuwe account.
Organisaties
Inschrijven voor een evenement
U wordt automatisch voor het evenement ingeschreven zodra uw account is aangemaakt.
Basisinformatie
Kies hieronder je organisatie (tik enkele letters). Staat je organisatie er nog niet bij, kies dan 'Nog niet actief deelnemend'.
Locatie, Sector & Interesse
Beschikbare opties:
Geselecteerde opties:
Beschikbare opties:
Geselecteerde opties:
Privacy statement en disclaimer
Datum
10 november 2017 09:00 - 14:00
Locatie
  • Nederland
  • Noord-Holland
Sector
  • Zorg
Interesse
*Governance: bestuur en toezicht
Soort
  • ShareTime

Hoorn, Nieuwe Steen 36

Een ShareTime, “kijkje in de keuken”, is een uitwisseling op een specifiek (kennis)thema met en binnen het WeShareTalent netwerk.

Aansprekende organisaties en sprekers delen hun good practices en challenges. Kortom, leerzame, pragmatische en interactieve sessies met cross sector deelnemers.

- Investering per deelnemer € 300. Prijzen exclusief BTW.
- Annuleringskosten, binnen 2 dagen voor aanvang 100%, binnen 2 weken voor aanvang 50%.
- Aanmelden via deze website.