Portfolio

Het WeShareTalent portfolio wordt gevormd door een aantal producten. Deze richten zich allemaal op het verbinden van de talenten en de organisaties, in het netwerk.

Talent

De talenten kunnen zelfstandig, via het platform of met hulp van ambassadeurs, hiervan gebruik maken. Zij nemen hiervoor zelf, uiteraard binnen hun eigen context, het initiatief.

Organisatie

Op organisatie niveau zien we steeds vaker dat (delen van) organisaties het meedoen aan WeShareTalent verbinden aan een aantal strategische doelen. We bespreken dan vooraf hoe een optimale inzet van het WeShareTalent portfolio er uit ziet. We starten met een selecte doelgroep die ervaren en leren hoe deelname aan WeShareTalent bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. Periodiek hebben we hierover overleg en sturen we bij. Op deze wijze levert WeShareTalent een optimale bijdrage aan zowel persoonlijke als organisatie ontwikkeling.

Portfolio

Het portfolio is verdeeld in een aantal product groepen. Door hierop te klikken krijg je detail informatie over de doelgroep en werking van de diverse producten.

Evenement

Hieronder vallen de groepsgerelateerde ShareTime, ThinkTank en Journey bijeenkomsten.

Opdracht

Hieronder vallen de individuele Stretch Assignment, Market Assignment en Cross Mentoring uitwisselingen.

Platform

In de ondersteuning door het platform kan afhankelijk van de doelstellingen gebruik gemaakt worden van eenvoudige tot zeer uitgebreide profielen.

Programma's en op maat

In de ondersteuning gericht op verandering, onderdeel van Talent en/of Management Development of andere trajecten maken we in overleg programma's op maat. Dit doen we ook voor alle andere vragen die niet met "standaard" producten uit het portfolio kunnen worden beantwoord.

Financieel

Op deelname mogelijkheden vind je een financieel overzicht van alle product(groepen) die hieronder verder toegelicht worden.