Governance by Meaning – Toezichtvisie

Governance by Meaning op locatie Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Toezichtvisie: hoe ontwikkel je als Raad een visie op toezicht en bijpassend instrumentarium: het toezichtkader, de statuten en de governance code.

Governance by Meaning – Werkgeversrol

Governance by Meaning op locatie Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Toezichtvisie: hoe ontwikkel je als Raad een visie op toezicht en bijpassend instrumentarium: het toezichtkader, de statuten en de governance code.