Governance by Meaning – Als toezichthouder…

Governance by Meaning op locatie Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Toezicht dilemma’s: Met prestatie-indicatoren (KPI's) kan je als toezichthouder sturen. Daarbinnen kunnen zich echter waardenconflicten voordoen. Zo kan het streven naar duurzaamheid (MVO, SDG's, ESG) leiden tot minder efficiënte processen.

Governance by Meaning – Als toezichthouder…

Governance by Meaning op locatie Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Toezichtvisie: hoe ontwikkel je als Raad een visie op toezicht en bijpassend instrumentarium: het toezichtkader, de statuten en de governance code.

Governance by Meaning – Als toezichthouder…

Governance by Meaning op locatie Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Toezichtvisie: hoe ontwikkel je als Raad een visie op toezicht en bijpassend instrumentarium: het toezichtkader, de statuten en de governance code.