Stress in het juiste perspectief

IncompanyFit op locatie Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Stress, iedereen heeft ermee van doen. Toch gaat de een er anders mee om dan de ander. Dat doet de interessante vraag rijzen of we niet allemaal anders kijken naar stress. Stress hoeft immers niet altijd negatief te zijn.