Publieksparticipatie: moetje of gouden greep?

Smarticipatie
Virtual Event Virtual Event

Smarticipatie biedt tools en advies om (online) participatie slim, eenvoudig en leuk te organiseren! Onder invloed van COVID-19 en de naderende Omgevingswet heeft publieksparticipatie de afgelopen 2 jaar verre van stil gestaan. De behoefte aan slimme oplossingen is alleen maar groter geworden.