Wijnberg: Voor ieder wat waars

WeShareTalent | Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Filosoof en oprichter van de correspondent Rob Wijnberg schrijft een hoopgevend verhaal wat laat zien dat de waarheid weer iets kan worden wat we delen in plaats van iets wat ons verdeelt.