Natuurlijk Agile – De verborgen wortels van wendbaarheid

AgileWerk
Virtual Event Virtual Event

Agile heeft door zijn cyclische hart het vermogen organisaties terug te zetten in hun
kracht, maar werd de afgelopen jaren vooral ingezet ten behoeve van
efficiencyverbetering. Dit beperkte gebruik van Agile als werk- en organisatiemethode
leidde vaak tot onvoldoende (of niet-duurzame) resultaten. Het doet ook onrecht aan
het werkelijke karakter en kracht van Agile.