Positieve gezondheid op de werkvloer

IncompanyFit
Virtual Event Virtual Event

Er gaat steeds meer aandacht uit naar het fenomeen ‘positieve gezondheid’. Hoewel jij je er vast een voorstelling van kan maken, is het een nieuwe manier van denken die meer en meer zijn intrede doet in de medische wereld.

Stress in het juiste perspectief

IncompanyFit op locatie Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Stress, iedereen heeft ermee van doen. Toch gaat de een er anders mee om dan de ander. Dat doet de interessante vraag rijzen of we niet allemaal anders kijken naar stress. Stress hoeft immers niet altijd negatief te zijn.