Masterclass Inclusie & Diversiteit met VR

Ontdek een nieuwe aanpak voor Inclusie & Diversiteit (I&D): Verdiepende groepsgesprekken na het doorlopen van een VR-simulatie. Durf jij een ochtend in een andere VR-wereld te stappen tijdens onze test met WeShareTalent?

Deep Democracy

Deep Democracy is een zienswijze en een praktische methode voor iedereen die werkt in en met groepen mensen. Het doel is om de wijsheid van de groep optimaal te benutten. Een belangrijk uitgangspunt is: alles wat gezegd moet worden, kan gezegd worden.

Inzicht in de Autisme Spectrum Stoornis

In de (werk)omgeving van collega’s met een diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is niet altijd iedereen op de hoogte wat ASS inhoud. Vaak gaat dat goed en blijken collega’s met deze diagnose een welkome aanvulling op het team.